Polityka prywatności
 1. Polityka prywatności odnosi się do serwisu internetowego prowadzonego pod adresem swigo.pl należącego do HPP TradeBridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845970, REGON: 386300591, NIP: 8992881082 (dalej Sklep) i jest skierowana do Klientów/Użytkowników tego serwisu internetowego.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności zapraszamy Państwa do kontaktu ze Sklepem.
 3. Sklep wyjaśnia, że w związku z udostępnianiem treści serwisu internetowego, stosuje tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu ( na przykład na twardym dysku komputera).
 4. Podczas odwiedzin przez Klienta / Użytkownika strony internetowej Sklepu automatycznie zbierane są niektóre dane m.in. dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki tekstowe ( ang.„cookies”) „ciasteczka”, oraz dane zbierane przez system „Google Analytics”.
 5. Pliki cookies inaczej nazywane ‘’ciasteczka’’ to dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika (takim urządzeniem może być komputer, telefon komórkowy, tablet itp.) i przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania serwisu. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania i umożliwiają korzystanie z serwisu internetowego Sklepu. Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego Sklepu przeglądarka wysyła plik cookies co umożliwia jej każdorazowe, późniejsze rozpoznanie
 6. Technika cookies jest stosowana przez nas w celu poprawy jakości działania serwisu sklepu, a w szczególności dla: prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej, tworzenia statystyk, analiz oglądalności poszczególnych treści; personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu; 
  utrzymywania sesji użytkowników; uwierzytelniania osób korzystających z serwisu; 
  dostarczania użytkownikom personalizowanych treści ;
 7. Informujemy, że brak zmiany ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika oznacza akceptację wykorzystywanej przez nasz serwis techniki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies ( w tym wyłączenia, modyfikacji) za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym  urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce (mowa tu m.in. o przeglądarkach Internet Explorer,  Firefox, Google Chrom, Safari, Microsoft Internet Explorer,) stron www.
 8. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Sklep korzysta z poniższych rodzajów cookies.
  • _ setDomainName - Ustawia domenę, do której zostaną ustawione wszystkie ciasteczka .
  • _setCookiePath - Ustawia ścieżkę do której zostaną ustawione wszystkie ciasteczka
  • _setVisitorCookieTimeout - Ustawia wygaśnięcie cookies
  • _setSessionCookieTimeout - Ustawia limit nowej sesji cookies
  • _setCampaignCookieTimeout - Ustawia czas ważności cookie kampanii
  • __utma Trwały używane przez Google Analytics
  • __utmb Trwały używane przez Google Analytics
  • __utmc Sesyjny używane przez Google Analytics
  • __utmz Trwały używane przez Google Analytics
  • _hjid Trwały identyfikator używany przez Hotjar
  • _hjFirstSeen Sesyjny identyfikator używany przez Hotjar
  • _gali Trwały używany przez Google Analytics do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej
  • _gid Trwały używany przez Google Analytics do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej
  • _ga Trwały używany przez Google Analytics do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej
 9. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, zapewniający infrastrukturę sprzętową i techniczną. Dostęp do niektórych danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
 10. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu.
 11. Dane Klienta są udostępniane Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 12. Sklep dokłada starań aby zapewnić bezpieczeństwo dla swojego serwisu i chronić serwis przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. W szczególności dla celów bezpieczeństwa, dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty i osoby,  z nami współpracujące, które zobowiązane są do zachowania poufności danych, osoby upoważnione do administrowania serwisu. Dodatkowo Sklep objęty jest zabezpieczeniami stosowanymi przez dostawcę hostingu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HPP TradeBridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845970, REGON: 386300591, NIP: 8992881082, (dalej ADO).
  2. Dane kontaktowe ADO:

   Numer telefonu: +48 721273097

   Adres e-mail: biuro@tradebridge.com.pl

   Adres do korespondencji: ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław

  3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:
   1. w celu zawarcia umowy z Panem/Panią (zakup dokonany w naszym Sklepie, zapis na newslettera)
   2. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (skierowanie do nas e-maila)
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam przez Panią/ Pana pytanie ( np. poprzez formularz kontaktowy na stronie www Sklepu )

    Podanie danych dla ww. celów jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje, że nie dojdzie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań na Pana/ Pani żądanie czy też zawarcia umowy.

   4. jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy zawartej/zawieranej/negocjowanej z ADO. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, z którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez nas odpowiednio, w zależności od celów wskazanych powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z ich treścią. Dane mogą być również przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  5. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia:
   1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
   2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechnienia (udostępnienia) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
   3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
   4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

    Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych m.in. z RODO wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  6. Dane Pana/Pani mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: naszym partnerom biznesowym, podmiotom powiązanym kapitałowo, osobom upoważnionym przez nas i działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom księgowym, kadrowym
  7. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio: przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy (czas trwania umowy), przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat), jak również przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania lub w razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania
  8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób zautomatyzowany (przykładowo w systemach informatycznych), ale nie jest przeprowadzane przez ADO profilowanie.
  9. Co do zasady Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane w pkt 2 powyżej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl